Home

Stichting Fundament is bestuurder van drie Stichtingen: Stichting Bibliotheek Losser, Stichting Muziekschool de Sleutel en welzijnsorganisatie Stichting Cluster.
Fundament is onlangs overgegaan tot de instelling van een Raad van Toezicht, heeft een (nieuwe) voorzitter benoemd en zoekt nu voor de verdere invulling een tweetal leden:
- een financieel deskundige
- een inhoudelijk deskundige
Met de beschikking over een analytisch en kritisch denkvermogen, affiniteit met de werkzaamheden van de stichting, een onafhankelijke geest en een goede beschikbaarheid.
De RvT opereren vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en de Governance code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT de heer L. van Lier tel. 06 57575428.
Interesse
Uw motivatiebrief met CV t.a.v. Stichting Fundament ontvangen wij graag voor 15 juli 2017 per mail t.a.v. t.vanveen@stichtingfundament.nl onder vermelding van “vacature RvT”


Feestelijke afsluiting muzikaal schooljaar

Muziekschool De Sleutel (onderdeel van stichting Fundament) sluit haar muzikale schooljaar feestelijk af met twee concerten.

Op vrijdag 7 juli vindt de jaarlijkse einduitvoering plaats. Dit jaar staat de einduitvoering wederom in het teken van het samenspelen. De twee voorafgaande weken aan de einduitvoering spelen alle leerlingen in samengestelde ensembles, bandjes en orkesten. Op deze manier komen zij in aanraking met andere instrumenten, leerlingen, docenten en muziekstijlen. Daarnaast is samen musiceren het leukste wat er is. Het eindresultaat zal te horen zijn op deze feestelijk avond die om 19.00 uur begint en tot ongeveer 22.30 uur zal duren. Locatie is de Rabozaal van de muziekschool. Er is sprake van inloop en de toegang is gratis. Wethouder van Rees zal de avond presenteren.

wat: einduitvoering muziekschool
wanneer: vrijdag 7 juli, 19.00 uur
waar: Muziekschool “De Sleutel” – Rabozaal
toegang: gratis

Op dinsdag 11 juli om 19.30 uur zijn er de openbare C- en D-examens viool en dwarsfluit. Daisy van Benthem, Arianna Meola, Carmen Japink en Minke Mobach zullen werken van o.a. Beethoven, Bach en Doppler ten gehore brengen. Zij worden daarin begeleid op piano door Līga Vilmane-Fioreze. Een examencommissie bestaande uit docenten van de muziekschool zullen deze vier verder gevorderde leerlingen op hun spel beoordelen waarna zij (bij positieve beoordeling) hun diploma in ontvangst zullen mogen nemen. Locatie is de Rabozaal van de muziekschool.

wat: openbare C- en D-examens viool en dwarsfluit
wanneer: dinsdag 11 juli, 19.30 uur
waar: Muziekschool “De Sleutel” – Rabozaal
toegang: gratis